Stöd de drabbade av jordbävningen i Nepal

Samla in pengar till de drabbade av den kraftiga jordbävningen i Nepal. Tusentals hem och liv har slagits i spillror och behoven av bland annat sjukvård och boende är akuta. Men människorna som drabbats kommer också att behöva hjälp under lång tid framöver. Genom ditt stöd kan Röda Korset rädda liv akut och hjälpa människor att återuppbygga sina liv på sikt.

Tack vare Röda Korsets förebyggande arbete kunde vi genast mobilisera cirka 1 500 katastrofutbildade frivilliga. De söker efter överlevare bland rasmassorna, ger första hjälpen och distribuerar nödhjälp. Sjukvård, tillfälligt skydd och boende, rent vatten samt att söka efter saknade är prioriterat i det första akuta skedet av hjälpinsatsen. 

Var med och hjälp du också.

Starta en egen insamling och hjälp oss att rädda liv. Klicka på 'STARTA INSAMLING'. Du sätter själv målet för din insamling och kan sprida den till dina vänner

Alla pengar som samlas in går till Röda Korsets arbete för att hjälpa de drabbade på plats.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close